Tetování bradavek a dvorců

Tetování bradavek a dvorců

AKCE – CENA 2990,- Kč za oba
Tetování bradavek a dvorců je vhodné pro ženy a muže po rekonstrukci prsu, ale má význam i z hlediska kosmetického.

Intradermální tetováž představuje metodu pigmentace rekonstruovaného dvorce a bradavky.

Z kosmetického hlediska je využíváno při ztrátě pigmentu na jinak zdravém prsu nebo na pigmentaci jizvy po modelaci prsu.

Trvanlivost tetování, je 3–5 let a dvorec i bradavka se dá znovu dobarvit. Výsledek tetování je velmi individuální a záleží na životosprávě.

Tetování bradavek a dvorců provádím metodou mikropigmentace.
Konzultace zákroku je zdarma.

Tetováž je metoda umělého vpravování exogenních pigmentů do kůže a sliznic. Její význam i využití se v průběhu doby měnily, nicméně její popularita je i v současné době značná. Termíny mikropigmentace, dermatografie, či medical tattooing jsou spojovány s kosmetickým a lékařským využitím tetování v kamufláži širokého spektra dermatologických i chirurgických indikací (rekonstrukce prsního dvorce a bradavky po ablacích, jizvy traumatické či po plasticko-chirurgických zákrocích, alopecie, vitiligo atd.)

Životnost tetováže závisí na hloubce aplikace pigmentu a kvalitě aplikované barvy. Rozlišujeme tetováž: 

1. Dočasnou tetováž: jde o populární malování obrázků na kůži barvami na bázi henny. Pigment se v tomto případě dostává jen do buněk epidermis a životnost čítá dny až týdny.

2. Semipermanentní tetováž (permanentní make-up, mikropigmentace, medicínské tetování): zde dochází k aplikaci pigmentu na rozhraní epidermis a dermis, tedy do hloubky 0,2–0,5 mm. Postupně dochází k odbourávání pigmentu imunitním systémem a výbledu. Životnost tedy čítá měsíce až roky, nejčastěji 1-3 roky.

3. Klasická, trvalá tetováž: liší se jak hloubkou aplikace, tak kvalitou použitých barev. Pigmenty se vpravují do hloubky několika mm, do retikulární dermis a přetrvávají zde většinou doživotně.

Fotogalerie

Ceník